Werkwijze

Werkwijze

Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek bepalen we samen met u de doelen van de logopedische behandeling zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken.

Verwijzing voor logopedie

U kunt direct een afspraak maken met één van onze logopedisten zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Wij vragen u daarom in de meeste gevallen om een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Vergoeding

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek als logopedische behandeling. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt. Bij 18 jaar en ouder moet rekening worden gehouden met het eigen risico.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden. Aarzelt u niet om bij eventuele afwezigheid de voicemail in te spreken, zodat we u zo snel mogelijk kunnen terugbellen. Ook kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Tijdens de eerste behandeling is het van belang dat u de verwijzing, het pasje van de zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs meeneemt. De eerste afspraak bestaat uit het intakegesprek. Hierbij wordt uw hulpvraag zo helder mogelijk in kaart gebracht. Na onderzoek bepalen we samen welke doelen we stellen. Uw hulpvraag bepaalt de logopedische behandeling.

Samenwerking

Therapie is samenwerken.
Continuïteit in de behandeling is van belang voor een succesvolle behandeling. We gaan uit van een gemotiveerde deelname aan de behandeling van cliënt en ouder(s)/ verzorger(s).

Wij werken samen met  huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen en fysiotherapeuten.
Wij hebben goede contacten met de leerkrachten en interne begeleiders van de basisscholen in Lansingerland.

Klachten

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, vinden wij het fijn wanneer u dit eerst bespreekt met uw behandelend logopedist. Mocht dit onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Een brochure over deze klachtenregeling kunt u vinden in de wachtruimte van Logopedie van nu Lansingerland, maar u kunt deze ook opvragen bij www.nvlf.nl