Werkwijze

Werkwijze

Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek bepaal ik samen met u de doelen van de logopedische behandeling zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken.

Verwijzing voor logopedie

U kunt direct een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Ik vraag u daarom dit eerst na te vragen bij uw zorgverzekering.

Vergoeding

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek als logopedische behandeling. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt. Bij 18 jaar en ouder moet rekening worden gehouden met het eigen risico.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier en/of telefonisch. Aarzelt u niet om bij eventuele afwezigheid de voicemail in te spreken, zodat u zo snel mogelijk kunt worden teruggebeld.
Tijdens de eerste behandeling is het van belang dat u de verwijzing, het pasje van de zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs meeneemt.
De eerste afspraak bestaat uit het intakegesprek. Hierbij wordt uw hulpvraag zo helder mogelijk in kaart gebracht. Na onderzoek bepalen we samen welke doelen we stellen. Uw hulpvraag bepaalt de logopedische behandeling.

Samenwerking

Therapie is samenwerken.
Continuïteit in de behandeling is van belang voor een succesvolle behandeling. Ik ga uit van een gemotiveerde deelname aan de behandeling van cliënt en ouder(s)/ verzorger(s).

Ik werk samen met  huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen en fysiotherapeuten.
Daarnaast heb goede contacten met leerkrachten en interne begeleiders van de basisscholen in Lansingerland.

Hoe tevreden zijn de klanten?

Logopedie is communicatie, graag stem ik mijn behandeling zo goed mogelijk af op uw hulpvraag. Om de aangeboden zorg te kunnen blijven verbeteren is uw mening belangrijk voor mij.
De praktijk is lid van Qualizorg. Qualizorg is een onafhankelijke organisatie die onder mijn cliënten een tevredenheidsonderzoek uitzet. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.
Graag nodig ik u uit om hieraan mee te doen.

privacyregeling kwaliteitsenquête
voorlichting kwaliteitsenquête in vreemde talen

Klachten

Wanneer u helaas toch een klacht heeft over de logopedische behandeling, vind ik het fijn als u dit eerst met mij bespreekt. Mocht een gesprek onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Een brochure over deze klachtenregeling kunt u vinden in de wachtruimte van Logopedie van nu Lansingerland, maar u kunt deze ook opvragen bij www.nvlf.nl