Logopedie van nu, is een solopraktijk. Ik heb ruime ervaring met alle voorkomende logopedische problemen bij kinderen. Ik volg voortdurend bijscholingen om u de beste kwaliteit logopedische zorg te kunnen bieden.

Esther van der Linden

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn loopbaan begon in hetzelfde jaar in het Academisch Ziekenhuis Leiden LUMC.
In 1996 ben ik de logopediepraktijk in Bleiswijk gestart waar ik sindsdien praktijkhouder van ben. Naast de werkzaamheden in de praktijk hou ik van uitstapjes naar werkzaamheden buiten de praktijk. Daardoor heb ik ervaring opgedaan in de kinderrevalidatie en begeleid ik momenteel kinderen met TOS op basisscholen als taalondersteuner.
Inmiddels heb ik veel kinderen voorbij zien komen. Ieder met een eigen hulpvraag, een eigen persoonlijkheid. Ik blijf het een uitdaging vinden om te zoeken naar de best passende aanpak omdat ieder mens anders is.
Naast de algemene brede kennis van ons vakgebied benader ik de logopedisch problemen vanuit mijn achtergrond met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen en aandacht. Mijn specialisatie ligt bij behandelen van kinderen met spraak-, taalproblemen; Afwijkend mondgewoonte (OMFT); Articulatorische problemen waaronder ook schisis en lees- en spellingproblemen.
Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, neem deel aan de kwaliteitskringen KWASI en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).