Nevenactiviteiten

Taalaanzet-van nu

Is een nevenactiviteit waarin ik als logopedist, taalexpert graag mijn kennis aanbied op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen.
Als experts op het gebied van taal en spraak kunt u ‘Taalaanzet-van nu’ inschakelen bij het ondersteunen/begeleiden van kinderen die in hun spraaktaalontwikkeling worden bedreigd. Er kunnen vraagstukken liggen bij professionals werkende bij consultatiebureaus, peuterspeelzalen (VVE), kinderdagverblijven en onderwijsinstanties.

Taalaanzet-van nu biedt:

  • Diensten aan, zoals het geven van scholing voor pedagogisch of onderwijzende medewerkers, zodat zij tijdig communicatie-spraaktaalproblemen of achterstanden kunnen signaleren en herkennen.
  • Diensten aan pedagogisch of onderwijzende medewerkers, zodat zij communicatie- spraaktaalproblemen of achterstanden goed kunnen begeleiden
  • signaleren van communicatie-spraak-taal-lees en spellingsproblemen
  • op verzoek op locatie observatie, screening, onderzoek van communicatie-spraak-taal-lees en spellingsproblemen
  • individueel of in groepjes training geven op het gebied van communicatie-taal-lezen en spelling
  • bij gedragsproblemen meedenken, meekijken wat er in de communicatie gebeurt en hoe dit voor het kind is op te vangen o.a. door middel van communicatie-adviezen te geven aan de directe omgeving

Heeft u een vraag of wilt u de mogelijkheid onderzoeken wat ik voor u kan betekenen, vult u dan het contactformulier in.