Taal

Taal

Uw kind praat nog niet wanneer u dat wel zou verwachten. Uw kind zegt alleen maar “die” of maakt zonder woorden duidelijk wat hij wil. Uw kind lijkt helemaal niet de behoefte te hebben om contact te willen maken. Het is belangrijk om op tijd te zorgen dat de communicatie op gang komt.

Dit kan betekenen dat ik u alleen adviezen geef om het praten van uw kind te stimuleren of dat ik de logopedische behandeling start met u en uw kind. We doen dit op een speelse manier, met spelmateriaal en enthousiasme.

Uw kind praat in kromme zinnen. Uw kind heeft moeite om iets te vertellen of begrijpt niet wat er gezegd wordt. Misschien heeft uw kind de woorden niet of vindt hij de woorden niet in zijn hoofd.

Uw kind heeft een TOS (Taalontwikkelingsstoornis). Kinderen met TOS hebben moeite met praten en/of het begrijpen van taal. Hoe eerder we bij TOS beginnen met de juiste logopedische behandeling, hoe beter. De spraak- taalontwikkeling van kinderen is het sterkst tot het zevende levensjaar. Tot die tijd is er dus veel winst te behalen en kunnen we voorkomen dat achterstanden groter worden. Werken aan de communicatie kan uw kind meer zelfvertrouwen geven en kan frustratie op latere leeftijd voorkomen.

Om te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk praat en taal goed begrijpt geef ik uw kind logopedische zorg waarbij ik zoveel mogelijk aansluit bij de beleving van uw kind. Hoe beter de aansluiting is bij uw kind, hoe leuker en effectiever de behandeling is.

U geeft uw kind een meertalige opvoeding. Het kan zijn dat uw kind hier problemen bij ondervindt of dat u wilt weten hoe u dit het beste aanpakt. Ik kan u hierover adviseren.

Wilt u weten of uw kind problemen heeft met taal? U kunt op de website www.kindentaal.nl  informatie vinden en een ‘SNEL’ test doen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind.