Sensorische informatie verwerking

Sensorische informatie verwerking en logopedie

Wanneer uw kind meer nodig heeft

Uw kind ontdekt de wereld vanuit het voelen, het proeven en ruiken, het zien en het horen. Ook de zintuigen die bewegingen en de houding van het lichaam waarnemen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Deze verschillende prikkels worden in de hersenen aan elkaar gekoppeld en verwerkt. Sensorische informatieverwerkingsproblemen (S.I.problemen) kunnen gevolgen hebben voor het mondgedrag, het eten en drinken en de spraaktaalontwikkeling.

Wanneer uw kind wordt aangemeld voor logopedie ga ik eerst uit van de logopedische hulpvraag en brengen de logopedische problemen in kaart. Mogelijk kunnen de geconstateerde problemen samenhangen met sensorische informatieverwerkingsproblemen. Als er aanleiding toe is, zullen we de dit door middel van vragenlijsten, observaties en indien wenselijk aanvullend onderzoek beoordelen.

Mocht worden geconstateerd dat sensorische informatieverwerkingsproblemen de ontwikkeling van uw kind belemmeren, dan zal er vanuit de principes van de sensorische informatieverwerking de behandeling vormgegeven worden om het logopedische doel te behalen of te ondersteunen.

Dit betekent dat binnen de behandeling veel gebruik zal worden gemaakt van spel- en ontwikkelingsmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert. We zullen uw kind sensorische informatie aanbieden die aangepast is aan zijn mogelijkheden.

Daarnaast kan er samen met u gekeken worden naar welke zintuiglijke voorkeuren uw kind heeft, zodat deze zinvol kunnen worden ingezet in andere situaties. Uw kind kan de informatie dan op de juiste wijze verwerken. Uw kind ervaart dit als positief, waardoor spelenderwijs de basis voor een beter functioneren kan worden gelegd.