Lezen en spellen

Lezen en spellen

Uw kind heeft moeite met het lezen. Dit kan veroorzaakt worden door onvoldoende taal- en luistervaardigheden en/of moeite met het automatiseren van de klanken en letters.

Ondersteunende klankgebaren kunnen helpen bij het onthouden van de letters. Ik kan samen met u, uw kind en de school de voorwaarden voor het lezen versterken zodat uw kind plezier houdt of krijgt in het lezen.

Uw kind heeft moeite om woorden goed te horen, te spellen en te schrijven.
Met de Kwec-methodiek geef ik inzicht in de regels van de Nederlandse taal.

  • Kwec staat voor Klanken Waarnemen en Connecties: Het is een methode die met kleuren en blokjes wordt aangeboden. Daarnaast voegt de Kwec methodiek een multisensoriële aanvulling waardoor er sterkere connecties kunnen worden gemaakt.

Door uw kind te leren luisteren naar de woorden, de klanken herkennen in een woord en deze te coderen in een kleur, vervolgens wordt aan de kleurcode de spellingsregel gekoppeld, waarna het woord goed kan worden opgeschreven.