U kunt de onderstaande links downloaden en inzien .

 

Interessante links

Hoe verloopt de taalontwikkeling? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van uw kind te verbeteren? Past het spraak- taalniveau bij de leeftijd van uw kind? Op kindentaal.nl vindt u info hierover.

Spelprogramma’s

Woordentrainer – oefenen met lezen van woorden

Tempolezen – app in Apple App store

Logo-art thuis Apple – inlogcode krijgt u van de logopedist

Logo-art thuis Android – inlogcode krijgt u van de logopedist

Logopediemateriaal

U kunt apps vinden die geschikt zijn voor logopedische problemen op …

Op Leesmevoor.nl kunt u samen met uw kind digitale prentenboeken (voor)lezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen.

Documenten praktijkinformatie