De Praktijk

Onze werkwijze

Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek bepalen we samen met u de doelen van de logopedische behandeling zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken.

Verwijzing

U kunt direct een afspraak maken met één van onze logopedisten zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Wij vragen u daarom in de meeste gevallen om een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Vergoeding

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek als logopedische behandeling. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden. Aarzelt u niet om bij eventuele afwezigheid de voicemail in te spreken, zodat we u zo snel mogelijk kunnen terugbellen. Ook kunt u zich aanmelden via het contact- en aanmeldformulier.

Tijdens de eerste behandeling is het van belang dat u de verwijzing , het pasje van de zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs meeneemt. De eerste afspraak bestaat uit het intakegesprek. Hierbij wordt uw hulpvraag zo helder mogelijk in kaart gebracht. Na onderzoek bepalen we samen welke doelen we stellen. Uw hulpvraag bepaalt de logopedische behandeling.

Samenwerking

Wij werken samen huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, kinderartsen.
Wij hebben goede contacten met de leerkrachten en interne begeleiders van de basisscholen in Bleiswijk en Bergschenhoek.

Klachten

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, vinden wij het fijn wanneer u dit eerst bespreekt met uw behandelend logopedist. Mocht dit onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Een brochure over deze klachtenregeling kunt u vinden in de wachtruimtes van Logopedie van nu, maar u kunt deze ook opvragen bij www.nvlf.nl