Welkom bij logopedie van nu

Beste ouders, verzorgers,

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds weer nieuwe maatregelen nodig. Logopedie valt onder de beroepsgroep ‘zorg’ en hoort daarmee tot de cruciale beroepsgroepen. Dat betekent dat nog steeds de adviezen van het RIVM voor professionals gelden en zorgverlening in de praktijk tot nader orde met inachtneming van de richtlijnen kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat er behandeld kan worden, zolang ikzelf en de cliënt geen klachten hebben en we de adviezen en richtlijnen in acht nemen.

Desondanks heb ik besloten om onze contacten anders te organiseren om het risico totaal te kunnen mijden.

Voortzetten van de zorg

Uiteraard wil ik de zorg voor uw kind voortzetten en heb ik gekeken hoe ik dit het best kan doen. Graag zou ik dit vanaf morgen willen voortzetten met telelogopedie. Dit betekent dat ik logopedie wil geven via videobellen. Dat kan via Face-time of in de meeste gevallen via whatsapp, maar ook via whereby.

Voor whereby hoeft u geen software te downloaden. U krijgt een bericht van mij met daarin een link. Als u deze aanklikt moet u alleen toestemming geven voor gebruik van microfoon en camera. U heeft daarna direct contact met mij.

Het beschikken over een mobile telefoon of tablet is wel een voorwaarden.

Behandelmateriaal zou ik u van te voren kunnen sturen zodat u samen tijdens de afspraak het materiaal met uw kind kunt bekijken.

Vergoeding

Telelogopedie wordt vanuit de zorgverzekering, net als een normale logopedische behandeling, vergoed.

Belangrijk

Ik neem contact met u op, op de afgesproken tijd (de tijd dat u normaal naar de praktijk komt) via whatsapp videobellen of ik stuur u een link. U dient deze dan te openen om het contact tot stand te brengen. Mogelijk kan de tijd iets afwijken.

Het is fijn als u met u kind op de afgesproken tijd klaar zit. Mocht uw kind op dat moment elders zijn, wilt u dan het juiste nummer doorgeven of de afspraak verzetten.

Het is prettig als er een goed werkende internetverbinding is, dat uw telefoon opgeladen is en dat u met uw kind in een rustige ruimte kunt zitten en materiaal, pen, papier bij de hand heeft.

Oefenmateriaal

We zullen tijdens of na de eerste telelogopedie afspraak een oefening naar u toesturen om te herhalen.

Voor mij is dit ook nieuw, maar met elkaar proberen we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk in te vullen. Ik hoop dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het verminderen van de verspreiding van het coronavirus.

Heeft u vragen dan hoor is ze graag via e-mail of whatsapp.

Met vriendelijke groet,

Esther van der Linden

Soms gaat het leren praten niet vanzelf. Uw kind praat misschien helemaal nog niet, praat in kromme zinnen of heeft de woorden niet om zich te uiten. Hoe fijn is het dan dat uw kind leert zeggen wat hij denkt en dat uw kind wordt begrepen. Er ontstaat een betere communicatie tussen uw kind en zijn omgeving.

Uw kind spreekt misschien onduidelijk, verwisselt klanken of spreekt sommige klanken helemaal nog niet uit. Hoe fijn is het dan dat uw kind verstaanbaar leert spreken.

Wij willen u en uw kind graag helpen om het praten te verbeteren. Wij doen dit met enthousiasme en kijken naar wat uw kind nodig heeft. Ieder kind is tenslotte anders.

Ook voor u als volwassene is het belangrijk dat u uw gedachten kunt verwoorden en dat u uw stem zo goed mogelijk gebruikt. Contact maken met de ander, begrepen en verstaan worden.

 

Hoe tevreden zijn onze klanten?

Bij beëindiging van de logopedische behandeling krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. U wordt hiervoor via e-mail benaderd door het bedrijf Qualizorg, een onafhankelijke organisatie. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die we aanbieden verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Inschrijven